WeLcOmE sElAmAt DaTaNg Di PaGe ShInN
 

cOnTaCk

 

Nama : Yanti (shinn) e-mail : shinn_ asukayuki@yahoo.com

Friendster : shinn_asukayuki@yahoo.com Yahoo Messenger : shinn_yue

Alamat : Bayongbong

Nama : Rani Nur Asriani (ran-3335) email : itsmeran_3335@yahoo.com

Friendster : itsmeran_3335@yahoo.com Yahoo Messenger : itsmeran_3335

Alamat : Garut

Nama : Risna Suci Ayu email : r_s_a@plasa.com

Friendster : r_s_a@plasa.com

Alamat : Garut

Nama : Sally Silvia email : livia_asgar@yahoo.com

Friendster : livia_asgar@yahoo.com

Alamat : Garut

Nama : Tria Anggia e-mail : danzz_trh33@yahoo.com

Friendster : danzz_trh33@yahoo.com

Alamat : Kadungora

Nama : Umrah Almawiyah e-mail : idola_mrh@yahoo.com

Friendster : idola_mrh@yahoo.com

Alamat : Samarang

Nama : Sri Puji Lestari e-mail : zhie9y@yahoo.com

Friendster : zhie9y@yahoo.com

Alamat : Garut

Nama : Umyati kulsum e-mail : mayzs_bluee@yahoo.com

Friendster : mayzs_bluee@yahoo.com

Alamat : Cilawu

Nama : Yuni rahayu Pujiastuti e-mail : cutegranger@gmail.com

Friendster : cutegranger@gmail.com

Alamat : Garut

Nama : Fenti Evani Putri

Friendster : fenti_cute2@yahoo.com

Alamat : Garut

Nama : Tyas Khoerun Nisa e-mail : yas_taboo@yahoo.com

Friendster : yas_taboo@yahoo.com

Alamat : Garut

Nama : Laila Fitriani e-mail : salt_girl_90@yahoo.com

Friendster : salt_girl_90@yahoo.com

Alamat : Bayongbong

Nama : Dony Wijaya Kusuma email : I_am_k@waii.kakkoi

Friendster : donywijaya25@yahoo.com Yahoo Messenger : donywijaya25

Alamat : Garut

terima kasih sudah mengunjung web Q,,,,,,,,mohon saran dan kritiknya ya !!!!

 

About Us | Site Map | Privacy Policy | Contact Us | ©2003 shinn yuki